Предназначение

В условията на развито информационно общество оперативната съвместимост на информационните системи се превръща в един от основните фактори, осигуряващи ефективността на икономиката и публичното управление.
 
Редица директиви и комюникета на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент посочват решаващата роля на това направление в развитието на информационното общество. Комюнике COM (2006) 45 от 13.02.2006 г. на Европейската комисия оценява оперативната съвместимост като едно от четирите главни предизвикателства за създаването на единно европейско информационно пространство, така както е формулирано в Стратегическата инициатива "i2010".
 
Програмата на Европейската комисия IDABC (Interoperable Delivery of European e-Government Services to public Administrations, Businesses and Citizens) предложи  "Пътна карта" за създаване на пан-Европейската среда, осигуряваща системната интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи, която преминава през следните основни етапи:
 • създаване на "Рамка за оперативна съвместимост на информационните системи";
   
 • разработване на конкретни правила за системна интеграция и оперативна съвместимост на приложения, свързани с електронното правителство;
   
 • разработване на "Препоръки за архитектурата на информационните системи";
   
 • създаване на централно хранилище на информационни ресурси, необходими за постигане на оперативна съвместимост;
   
 • създаване на "пан-Европейска административна ориентационна карта".
 
Съгласно Закона за електронно управление „Оперативна съвместимост е способността на информационните системи да обработват, съхраняват и обменят електронни документи и данни помежду си, използвайки единни технологични стандарти и процеси".
 
Настоящият портал поддържа база данни от документи и материали, свързани с оперативната съвместимост, и е предназначен за разработчиците на информационни системи и специалисти в областта на информационни технологии. 

Календар

Няма събития за този ден.
Време Заглавие Тип  
Няма събития за този ден.
Показване на 0 резултата.

Последни aктивности

Октомври 3
Септември 20
Март 29
Нина Трифонова публикува документ Постановление.
Нина Трифонова публикува документ НОИИСРЕАУ.
Януари 13
Абониране за EGov дейности. (Opens New Window)