Документи

  Заглавие Размер Сваляния  
Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната вл -- --
НОИИСРЕАУ -- --
Насоки относно организационните аспекти на процеса на удостоверяването по глава 6 от Наредбата за об -- --
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България -- --
Сертификационен списък на данните поддържани от административните информационни системи -- --
Социално-икономически анализ на търсенето и предлагането на продукти и услуги -- --
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. -- --