Съдържание в Референтни модели

Постановление

НОИИСРЕАУ

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Архитектура на електронното управление в Република България

Архитектура на електронното управление в Република България

Архитектура на електронното управление в Република България

Сертификационен списък на данните, поддържани от административните информационни системи

Сертификационен списък на данните, поддържани от административните информационни системи

Сертификационен списък на данните, поддържани от административните информационни системи

Насоки относно организационните аспекти на процеса на удостоверяването по глава 6 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и тестване връзката на Информационната система с ЕСОЕД

Насоки относно организационните аспекти на процеса на удостоверяването по глава 6 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и тестване връзката на Информационната система с ЕСОЕД

Насоки относно организационните аспекти на процеса на удостоверяването по глава 6 от Наредбата за...

Bulgarian national interoperability framework for governmental information systems

Bulgarian national interoperability framework for governmental information systems

Bulgarian national interoperability framework for governmental information systems

Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт

Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт

Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната...